PPT

Taipei Sharding Wordshop Security Models: Part-2

Ajian   |     |   584 次阅读

(编者按:这一部分讨论了分片环境下状态执行的机制,实际上相当篇幅用来讨论轻节点如何确认状态执行者(Executor)的声明(Claim)为真。从不允许跨片通信的不可扩展的情形,到执行者为其声明抵押,再到允许挑战机制以及一定条件下轻节点自主计算执行,最后到不同机制的效率考量,这一部分内容提出了相当多值得思考的细节问题。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
0 人喜欢