PPT

分片设计哲学,Part-2

Ajian   |     |   973 次阅读

(这部分介绍的是分片解决方案的关键理念:间接验证但使其尽可能相似于不可扩展的区块链;以 O(c) 为大小单位组织数据同时使分片区块头相似于 O(1) 大小的交易。提出委员会(Committee)验证模式及其在特定安全假设下的最小规模。)

Part-2-page-001.jpg

Part-2-page-002.jpg

Part-2-page-003.jpg

Part-2-page-004.jpg

Part-2-page-005.jpg

 
0 人喜欢